Nước Làm Mát

Nước làm mát chống đông chất lương cao SK ZIC SUPER A là chất làm mát chống đông (gốc ethylene glycol) chất lượng cao cung cấp hiệu suất vượt trội trong hầu hết các ứng dụng. ZIC  SUPER A giúp giữ nhiệt độ động cơ của xe ổn định ở tất cả các vùng khí hậu bằng cách truyền nhiệt từ động cơ đến bộ tản nhiệt.

Nước làm mát SK ZIC SUPER A 55

  • Tiêu chuẩn
  • ASTM D 3306, KS M2142, BS6580, JIS K2234
  • Dung tích (L)
  • 4.0

Nước làm mát SK ZIC SUPER A 50

  • Tiêu chuẩn
  • ASTM D 3306, KS M2142, BS6580, JIS K2234
  • Dung tích (L)
  • 1.0