Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này ("chính sách") sẽ giúp bạn hiểu cách SK ZIC Việt Nam ("chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi") sử dụng và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập và sử dụng www.skzic.com.vn ("trang web" , "dịch vụ").

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà bạn sẽ được cập nhật kịp thời. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang này.

Dữ liệu người dùng nào chúng tôi thu thập: khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau:

- Thông tin cá nhân như tên, quốc gia cư trú, v.v.

- Thông tin liên hệ như địa chỉ email, địa chỉ, v.v.

- Chi tiết tài khoản như tên người dùng, ID người dùng duy nhất, mật khẩu, v.v.

- Thông tin về các cá nhân khác như thành viên gia đình, bạn bè của bạn, v.v.

- Bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn sẵn sàng gửi cho chúng tôi như bài báo, hình ảnh, phản hồi, v.v.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn: chúng tôi đang thu thập dữ liệu của bạn vì một số lý do:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng

- Gửi thông tin quản trị

- Trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ

- Yêu cầu phản hồi của người dùng

- Cải thiện trải nghiệm người dùng

- Thực thi các điều khoản và điều kiện và chính sách

- Bảo vệ khỏi lạm dụng và người dùng độc hại

- Chạy và vận hành Trang web và Dịch vụ

Bảo vệ và bảo mật dữ liệu

SK ZIC Việt Nam cam kết bảo mật dữ liệu của bạn và giữ bí mật. SK ZIC Việt Nam đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu, truy cập trái phép và tiết lộ bằng cách triển khai các công nghệ và phần mềm mới nhất, giúp chúng tôi bảo vệ tất cả thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Chính sách Cookie của chúng tôi

Khi bạn đồng ý cho phép trang web của chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng đồng ý sử dụng dữ liệu mà nó thu thập liên quan đến hành vi trực tuyến của bạn (phân tích lưu lượng truy cập web, các trang web bạn dành nhiều thời gian nhất và các trang web bạn truy cập).

Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie được sử dụng để tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo nhu cầu của bạn. Sau khi chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân tích thống kê, dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng cookie không cho phép chúng tôi giành quyền kiểm soát máy tính của bạn theo bất kỳ cách nào. Chúng được sử dụng nghiêm ngặt để theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm điều đó bằng cách truy cập cài đặt của trình duyệt internet của bạn. (Cung cấp liên kết để cài đặt cookie cho các trình duyệt internet chính).

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào các liên kết này, SK ZIC Việt Nam không chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Việc truy cập các trang web đó không bị điều chỉnh bởi thỏa thuận chính sách bảo mật này. Đảm bảo đọc tài liệu chính sách bảo mật của trang web mà bạn truy cập từ trang web của chúng tôi.

Hạn chế việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Tại một số điểm, bạn có thể muốn hạn chế việc sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách làm như sau:

Khi bạn điền vào các biểu mẫu trên trang web, hãy đảm bảo kiểm tra xem có ô nào bạn có thể bỏ chọn nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin của mình với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email và chúng tôi sẽ rất sẵn lòng thay đổi điều này cho bạn.

SK ZIC Việt Nam sẽ không cho thuê, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy nếu luật pháp buộc chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng khi chúng tôi cần gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo nếu bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Chính sách này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi email tới info@skzic.com.vn