Dầu Thắng

Dầu thắng cao cấp SK ZIC DOT là dầu thắng (dầu phanh), không phải gốc dầu mỏ, sử dụng trong hệ thống phanh thủy lực của nhiều phương tiện. ZIC DOT là loại dầu phanh chất lượng cao được khuyến nghị cho tất cả các loại xe của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và châu Âu với các yêu cầu DOT 3 hoặc DOT 4.