ĐỘC QUYỀN CÔNG NGHỆ VHVI

Dầu gốc nhóm III được gọi là Yubase được sản xuất bằng công nghệ VHVI giúp chỉ số độ nhớt của dầu gốc rất cao.