Sản phẩm của SK ZIC được chứng nhận chất lượng bới các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Mercedes Benz, BMW, GM...